Generator pieczęci

Poniższy generator służy do wygenerowania potrzebnej liczby ręcznych pieczęci potrzebnych do tworzonej techniki. Poprzez wybranie oczekiwanej ilości, skrypt wygeneruje losowo pieczęci wstawiając w nie również strzałki. Możliwa jest rozbudowa generatora w przyszłści o nowe funkcje. Prosimy o NIE wpisywanie zbyt dużych wartości. Chęć wygenrowania ogromnej ilości pieczęci może nadwyrężyć przeglądarkę.


Wynik: